Poniedziałek, Czerwiec 15, 2020, 16:28

egzaminTDT

W czerwcu 2020 nasi kursanci przystąpili do egzaminu państwowego przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego i uzyskali uprawnienia do tankowania pojazdów skroplonym gazem ziemnym.

Szkolenie https://exelng.pl/1_12_tankowanie-pojazdow-lng.html pozwala na szczegółowe zapoznanie się z budową instalacji zasilania pojazdów LNG, procedurami tankowania z podziałem na rodzaj pojazdu (Iveco, Scania, Volvo) i regulacjami prawnymi.

Ze względu na covid-19 i wstrzymanie egzaminów TDT przed egzaminem przeprowadziliśmy powtórzenie materiału z kursu.  Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji osób egzaminowanych przed komisją TDT i zapewniamy środki ochrony osobistej podczas egzaminu.

 


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright Exerters 2021, All Rights Reserved