Obsługa stacji regazyfikacji LNG

Szkolenie dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za obsługę i nadzór nad stacjami regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

Szkolenie skierowane jest do:

- osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania specjalistycznej wiedzy na temat skroplonego gazu ziemnego
- personelu odpowiedzialnego za eksploatację instalacji stacji regazyfikacji LNG
- firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników
- personelu odpowiedzialnego za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

Szkolenie gwarantuje:

- pozyskanie wiedzy na temat kolejnych etapów operacji przeładunku skroplonego gazu ziemnego
- zrozumienie właściwości fizyczno - chemicznych i ich wpływu na praćę z LNG
- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
- zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z LNG
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
- zapoznanie z procedurami awaryjnymi
- rodzaje połączęń na linii cysterna - zbiornik magazynujący
- zasada działania i rodzaje złączy awaryjnego rozłączania
- zabezpieczenie ludzi i sprzętu podczas oepracji przeładunku LNG
- zabezpieczenie przeciwpożarowe
- wykorzystanie detektorów gazu.

Obsługa stacji regazyfikacji LNG

EXE LNG

Uzgodnij szczegóły zlecenia

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved