Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:46 | Brak komentarzy »

exelng

❗️ Mamy pierwszych specjalistów ADN-G w Polsce❗️
Za nami pierwsze kursy oraz pierwsze egzaminy, dzięki którym nasi kursanci mogli zdobyć potwierdzenie uzyskania nowych kompetencji.

Z radością informujemy, że egzamin na ADN-G zdali wszyscy nasi kursanci, co oznacza, że działalność ExeLNG w dalszym ciągu cechuje stuprocentowa zdawalność!
Co więcej, nasi kursanci mogą pochwalić się imponującymi wynikami egzaminu- żaden z wyników nie wynosił mniej niż 97%‼️

Jesteśmy dumni zarówno z naszych kursantów, jak i szkoleniowców- wysiłek obu stron zaowocował kolejnym sukcesem.
Gratulujemy! 👏


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:44 | Brak komentarzy »

tdtlng

Na początku grudnia mieliśmy zaszczyt przeprowadzić kurs na zlecenie rodzinnego przedsiębiorstwa wielobranżowego Citronex ze Zgorzelca.

Z tego miejsca chcielibyśmy raz jeszcze pogratulować stuprocentowej zdawalności kursantom z firmiy Citronex, a także podziękować PGK Śrem za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenia egzaminu na pierwszej w Polsce Stacji Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG.

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667), osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie (źródło: Transportowy Dozór Techniczny).

Osoby odpowiedzialne za obsługę urządzeń do napełniania skroplonym gazem ziemnym, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia regulowane przez obowiązujące prawo. Oznacza to, że do tankowania LNG niezbędne jest posiadanie uprawnień TDT. Aby je otrzymać, należy zdać egzamin potwierdzający zdobycie niezbędnych do tego kwalifikacji.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Nasze certyfikowane kursy gwarantują zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji niezbędnych do pracy z LNG.

Kurs dla fimy Citronex odbył się w dniach 3-4 grudnia i dedykowany był osobom ubiegającym się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do napełniania zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Piątego grudnia przeprowadziliśmy egzamin, który zdali wszyscy uczestnicy. Oznacza to, że nasi kursanci posiadają teraz odpowiednie kompetencje do napełniania pojazdów ciężarowych skroplonym gazem ziemnym.

Kurs podzieliliśmy na dwa etapy. W części teoretycznej zawarliśmy niezbędne informacje z zakresu prawa, obsługi urządzeń technicznych oraz tankowania skroplonego gazu ziemnego. Część praktyczna obejmowała wizytę na dwóch stacjach tankowania, gdzie nasi kursanci mogli na żywo zapoznać się z kolejnymi krokami procesu napełniania gazem ziemnym pojazdów ciężarowych.

Dzięki zaangażowaniu i pracy kursantów z firmy Citronex, przeprowadzenie grudniowego kursu było dla nas przyjemnością. Życzymy dalszych sukcesów 🙂

lng-srem


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:41 | Brak komentarzy »

pplng

28 listopada odbyła się trzecia Polska Konferencja LNG w Warszawie, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć.

Program tegorocznej konferencji obejmował przede wszystkim zagadnienia dotyczące roli Polski w rozwoju branży LNG oraz aktualnych i przyszłych inwestycji związanych z ładunkiem kriogenicznym w naszym kraju.

Głównym punktem Konferencji był panel dyskusyjny, którego tematem przewodnim było zagadnienie „Droga do transportu bezemisyjnego”. Jako firma stawiająca na proekologiczne rozwiązania w życiu codziennym, cieszymy się, że temat przewodni panelu zwraca uwagę na problematykę ekologii we współczesnym transporcie, poszukiwanie korzystnych rozwiązań oraz rozwój rynku naturalnego gazu.

Jako istotne uważamy zwrócenie uwagi również na transport morski, który nam, jako osobom pracującym przez wiele lat na morzu, a także przy bunkrowaniu LNG w gdyńskim porcie, jest szczególnie bliski.

Polska Konferencja LNG jak zawsze obfitowała w interesujące zagadnienia, nowoczesne pomysły i ciekawe dyskusje. Z niecierpliwością czekamy na jesienną edycję w 2020r.


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:34 | Brak komentarzy »

W listopadzie przeprowadziliśmy pierwszy kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów w Polsce. Intensywne szkolenie obejmujące zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Pierwszy egzamin już w grudniu. Nie możemy się doczekać


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:24 | Brak komentarzy »

adn-lng

ExeLNG jako pierwszy tego typu ośrodek szkoleniowy w Polsce, 14 października uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy na eksperta ADN do spraw przewozu gazów.
Ten krok umożliwił nam wprowadzenie certyfikowanych kursów zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Kusy dedykowane są specjalistom zajmujących się transportem ładunku kriogenicznego w żegludze śródlądowej.
Na krajowym rynku nie ma barki przewożącej LNG, natomiast wielu polskich kapitanów przewozi tego typu ładunek za granicą, pracując dla tamtejszych armatorów. Specyfika pracy marynarzy przewożących LNG wymaga posiadania specjalistycznych uprawnień.
Do tych właśnie osób kierujemy naszą poszerzoną ofertę szkoleniową zapewniając uzyskanie dokumentu, który umożliwia poszerzenie kompetencji a co za tym idzie- nowe perspektywy, rozwój kariery i dużo wyższe zarobki.


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:14 | Brak komentarzy »

lng-bus

Stuprocentowa skuteczność!
Dzisiaj w Warszawie nasi kursanci z Miejskich Zakładów Autobusowych przystąpili do egzaminu umożliwiającego zdobycie uprawnień do napełniania zbiorników paliwowych LNG.

Z wielką satysfakcją informujemy, że wszyscy kursanci zdali celująco.

Osiągnięcia osób, które uczestniczyły w naszych szkoleniach zawsze przepełniają nas dumą.


Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziękujemy za wybór oferty szkoleniowej ExeLNG i zapraszamy do dalszej współpracy.


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:07 | Brak komentarzy »

lng_fuelling

We wrześniu przeprowadziliśmy szkolenie na zlecenie Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

MZA dysponuje taborem zasilanym skroplonym gazem ziemnym. W związku z wprowadzeniem tego typu unowocześnienia, stołeczne przedsiębiorstwo podjęło decyzję o podniesieniu kompetencji oraz poziomu bezpieczeństwa pracy zatrudnionego personelu.

Szkolenie dla kierowców warszawskiego MZA perfekcyjnie przygotowało uczestników do egzaminu przeprowadzonego przez Transportowy Dozór Techniczny.

lng-mza


Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 19:54 | Brak komentarzy »

lng_bunkering

Kolejne bunkrowanie LNG w Gdyni.

Coraz więcej statków wykorzystuje skroplony gaz ziemny (LNG) jako paliwo. Gaz ziemny czyli taki sam jakim ogrzewamy nasze mieszkania czy podgrzewamy obiad. Różnica tkwi w stanie skupienia. Skroplony zajmuje o wiele mniej miejsca i magazynowanie w zbiorniku paliwowym jest efektywniejsze.

Wymogi związane z ekologią (SECA Zone 5W) wymusiły na statkach użycie paliwa, które zawiera jedynie śladowe ilości siarki. Wykorzystanie LNG (Liquefied Natural Gas) jest jednym z rozwiązań.

Zarówno cementowiec bunkrowany dzisiaj w Gdyni, jak i  wycieczkowiec stojący przy sąsiednim nabrzeżu nie emitują szkodliwych związków do atmosfery. Jeden port, sąsiednie nabrzeża, dwa statki zasilane skroplonym gazem ziemnym - widać progress w kierunku czystego shippingu.

lng-bunker


środa, Sierpień 14, 2019, 16:45 | Brak komentarzy »

Piątek, Lipiec 12, 2019, 15:39 | Brak komentarzy »

EXE LNG DNV

Seminarium LNG zorganizowane przez Polską Platformę LNG w siedzibie DNV GL, na którym omówiliśmy apsekty bezpieczeństwa podczas przeładunku skroplonego gazu ziemnego. Wisienką na torcie był film z przeprowadzonej przez nas sondy dotyczącej świadomości społeczeństwa w zakresie wykorzystania LNG. 


Copyright Exerters 2020, All Rights Reserved