Case study - studium przypadku

Poniżej opisaliśmy trzy przykłady rozwiązań jakie zaproponowalśmy naszym klientom oraz wyniki naszej pracy. 

Cysterny do przewozu LNG - szkolenie nowych kierowców

Firma specjalizująca się w transporcie skroplonego gazu ziemnego LNG, postanowiła rozbudować swoją flotę, co za tym idzie zatrudnić nowych kierowców. Jednak kierowcy, którzy wcześniej zajmowali się przewozem chemikaliów, potrzebowali odpowiedniego przeszkolenia, wiedzy, praktycznych wskazówek oraz uprawnień. 
W tej sprawie zgłosili się do nas. 

Nasze rozwiązanie
Jednodniowe szkolenie zorganizowaliśmy w ich siedzibie. Przekazaliśmy kierowcom niezbędną wiedzę dotyczącą charakterystyki i właściwości LNG, zasad bezpiecznej pracy oraz przepisów i regulacji dotyczących przewozu tego ładunku. Skupiliśmy się również na obsłudze i bezpiecznym użytkowaniu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników LNG. 

W praktycznej części szkolenia kierowcy mieli możliwość praktykować przelewanie LNG, pod okiem naszych instruktorów. Przeprowadziliśmy symulacje różnych scenariuszy, które mogą wystąpić podczas operacji przeładunkunkowych. Kierowcy mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie kontrolowania procesu tankowania i rozładunku, zabezpieczania cystern oraz reagowania na sytuacje awaryjne. 

Osiągnięty efekt
Po zakończeniu szkolenia, przesłaliśmy kursantom materiały powtórkowe. Egzamin odbył się na terenie Odazotowni w Grodzisku gdzie znajduje się stanowisko przeładunkowe. Egzamin składał się z części teoretycznej jak i praktycznej, z obiema nasi kursanci poradzili sobie z łatwością, wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

Rozbudowa floty o ciężarówki LNG - przeszkolenie dla kierowców

Firma transportowa postanowiła modernizować swoją flotę poprzez zakup ciężarówek zasilanych LNG. Jednak przed wdrożeniem nowych pojazdów, konieczne było przeszkolenie kierowców, którzy dotąd nie mieli styczności z gazem kriogenicznym i wobec tego mieli pewne obawy. Firma skontaktowała się w tej sprawie z nami a po przeanalizowaniu oferty byli zdecydowani na szkolnie. 

Nasze rozwiązanie
Po konsultacjach z firmą, najdogodniejszym rozwiązaniem okazało się przeprowadzenie szkolenia w ich siedzibie. Program szkolenia obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną którą przeprowadzić mogliśmy na sprzęcie z którego kierowcy korzystać będą na co dzień. 

Naszym priorytetem było rozwianie obaw kierowców związanych z LNG oraz uzyskanie stosownych uprawnień. Było istotne, aby uczestnicy szkolenia zdawali sobie sprawę z charakterystyki paliwa kriogenicznego oraz potrafili odpowiednio zidentyfikować i reagować na sytuacje awaryjne. Konieczne było przekonanie kierowców, że LNG, pod warunkiem właściwej obsługi, jest proste i bezpieczne w użytkowaniu. 

Osiągnięty efekt
Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu kierowcy zyskali pewność siebie i wiedzę potrzebną do bezpiecznej obsługi ciągników zasilanych LNG. Obawy i lęki związane z tym nowym rodzajem paliwa zostały rozwiane, a kierowcy zdawali sobie sprawę z charakterystyki i procedur bezpiecznego użytkowania pojazdów. W następnym tygodniu po szkoleniu kierowcy przystąpili do egzaminu państwowego TDT, a zdawalność naszych kursantów została utrzymana na poziomie 100%.

Przygotowanie na statek - przeszkolenie do pracy na gazowcu

Maksymilian, doświadczony Chief Officer pracujący na kontenerowcu, otrzymał propozycję pracy na gazowcu LNG. Oferta była atrakcyjna jednak nie czuł się wystarczająco pewnie aby podjąć się pracy bez odpowiedniego przygotowania jednocześnie zdawał sobie sprawę że wiedza książkowa może okazać się niewystarczająca. Naszą firmę znalazł dzięki poleceniu kolegów z branży. Doświadczenie naszych instruktorów w pracy na gazowcach przekonało go do podjęcia kursu. 

Rozwiązanie
Naszym zadaniem było dostarczenie Maksymilianowi wiedzy i praktycznych umiejętności, które przygotują go do pracy na gazowcu. Zaproponowaliśmy Maksymilianowi indywidualne jednodniowe szkolenie, w naszej siedzibie w Gdyni. Rozpoczęliśmy od analizy jego aktualnej wiedzy i doświadczenia, aby lepiej zrozumieć obszary, które wymagają pogłębienia. Następnie przedstawiliśmy mu pełny obraz pracy na gazowcu LNG, przybliżając mu codzienne zadania, dbałość o ładunek, przygotowanie planów ładunkowych oraz procedury operacyjne na terminalach LNG na całym świecie. Przedstawiliśmy Maksymilianowi rzeczywiste sytuacje, z jakimi może się spotkać podczas pracy na gazowcu LNG. 

Osiągnięty efekt
Po ukończeniu szkolenia Maksymilian poczuł się pewniej i lepiej przygotowany do pracy na gazowcu LNG. Otrzymał kompleksowy obraz obowiązków, procedur i zasad związanych z operacjami na gazowcu oraz na terminalach LNG. Po zaledwie miesiącu od zakończenia szkolenia Maksymilian przesłał nam pozdrowienia z terminala w Arzew, gdzie uczestniczył w swojej pierwszej operacji przeładunku LNG.

Sprawdź naszą ofertę

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved