ADN-C

Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów.

NAJBIŻSZY KURS ADN-C ODBĘDZIE SIĘ 05-06.10 W GDYNI

Czas trwania kursu ADN-C

Dwa dni
Szesnaście godzin 
Start 08:00
Zakończenie 16:00

Dokumenty niezbędne do egzaminu

1. Wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej (§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej)
 
2. Świadectwo eksperta powinno być wydane osobom, które po przeszkoleniu zdały egzamin dotyczący przewozu gazów i wykazały się świadectwem pracy nie mniej niż 1 rok na pokładzie statku typu G w okresie 2 lat przed lub 2 lat po egzaminie (Tom I, pkt. 8.2.1.5 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ważne świadectwo ADN "zbiornikowce" lub łączone "do ładunków suchych/zbiornikowce" (Tom I pkt. 8.2.2.3.3 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ukończone 18 lat
 
4. Do egzaminu należy podejść nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu ADN-G (Art. 32 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)
 
5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu złożony do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.2)

W ramach kursu zapewniamy:

Transport na życzenie (z lotniska lub dworca PKP)
 
Aromatyczną kawę, herbatę, ciastka
 
Lunch każdego dnia szkolenia
 
ADN w polskiej wersji językowej – kopia elektroniczna
 
ADN w angielskiej wersji językowej – wersja elektroniczna
 
Dostęp do elektronicznej bazy danych z materiałami przygotowującymi do egzaminu
 
Kalkulator

Formularz kontaktowy

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved