Kurs ADN-G

Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów

NAJBLIŻSZE KURSY ADN-G ODBĘDĄ SIĘ 
03-04.10 ORAZ 19-20.10 W GDYNI


exelng adn

exeLNG jest pierwszym w Polsce Ośrodkiem Szkoleniowym prowadzącym kursy ADN-G (Kurs na eksperta ADN do spraw przewozu gazów)

 
Wykaz podmiotów prowadzących kursy wg ADR/RID/ADN dostępny jest na stronie Transportowego Dozoru Technicznego pod poniższym odnośnikiem Strona TDT
 
exelng tdt

adngas

Zakres kursu ADN-G


- prawa gazowe, np. Boyle’a, Gay-Lussaca i podstawowe;
- ciśnienia cząstkowe i mieszaniny, np. definicje i proste obliczenia, wzrost ciśnienia oraz odgazowanie
zbiorników ładunkowych;
- liczba Avogadro i obliczanie masy idealnego gazu oraz zastosowanie formuły masy;
- gęstość masowa, gęstość względna i objętość cieczy, np. gęstość i objętość w stosunku do wzrostu
temperatury oraz maksymalnego stopnia napełnienia;
- ciśnienie i temperatura krytyczna;
- polimeryzacja, np. problemy teoretyczne i praktyczne, warunki przewozu;
- parowanie, skraplanie, np. definicja, stosunek objętości cieczy do objętości pary;
- mieszanki, np. ciśnienie pary, mieszaniny i charakterystyki zagrożeń;
- związki i wzory chemiczne;
- mycie zbiorników ładunkowych, np. mycie w przypadku zmiany ładunku, dodanie powietrza do
ładunku, metoda mycia (odgazowania) przed wejściem do zbiorników ładunkowych;
- pobieranie próbek;
- zagrożenie wybuchem;
- zagrożenia zdrowotne;
- pomiary stężenia gazu, np. jakiego przyrządu używać i jak;
- monitorowanie zamkniętych przestrzeni i wchodzenie do nich;
- świadectwo odgazowania i pracy dozwolonej;
- stopień napełnienia i przepełnienia;
- urządzenia bezpieczeństwa;
- pompy i sprężarki;
- obrażenia fizyczne, np. materiały na skórze, wdychanie gazu, pomoc;
- nieprawidłowości dotyczące ładunku, np. przeciek w połączeniu, przepełnienie, polimeryzacja oraz
zagrożenia w pobliżu statku.

adn exelng

Czas trwania kursu ADN-G

Dwa dni
Szesnaście godzin 
Start 08:30
Zakończenie 16:30

adngszkolenie

W ramach kursu zapewniamy:

Transport na życzenie (z lotniska lub dworca PKP)
 
Aromatyczną kawę, herbatę, ciastka
 
Lunch każdego dnia szkolenia
 
ADN w polskiej wersji językowej – kopia elektroniczna
 
ADN w angielskiej wersji językowej – wersja elektroniczna
 
Dostęp do elektronicznej bazy danych z materiałami przygotowującymi do egzaminu
 
Kalkulator

adn egzamin

Dokumenty niezbędne do egzaminu

 
1. Wyciąg pływania sporządzony na podstawie zapisów w żeglarskiej książeczce pracy i potwierdzony przez właściwego dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej (§ 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej)
 
2. Świadectwo eksperta powinno być wydane osobom, które po przeszkoleniu zdały egzamin dotyczący przewozu gazów i wykazały się świadectwem pracy nie mniej niż 1 rok na pokładzie statku typu G w okresie 2 lat przed lub 2 lat po egzaminie (Tom I, pkt. 8.2.1.5 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ważne świadectwo ADN "zbiornikowce" lub łączone "do ładunków suchych/zbiornikowce" (Tom I pkt. 8.2.2.3.3 ADN, Umowy Europejskiej Dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Śródlądowymi Drogami Wodnymi Towarów Niebezpiecznych)
 
3. Ukończone 18 lat
 
4. Do egzaminu należy podejść nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia ukończenia kursu ADN-G (Art. 32 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych)
 
5. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu złożony do Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, przy którym działa centralna komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z późn. zm.2)

exelng adn gaz

Dokumenty

Wszelkie formalności związane z egzaminem organizowane są przez nas. 

exelng_adng_kurs

Terminy egzaminów

Daty egzaminów na eksperta ADN do spraw przewozu gazów dostępne są na stronie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

exelng and kurs

Najbliższe terminy - kurs ADN-G

 
Terminy w roku 2023 zostaną ustalone po ogłoszeniu daty egzaminu przez urząd żeglugi śródlądowej. 


Media społecznościowe

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved