Bunkrowanie LNG (cysterna-statek)

Szkolenie dedykowane dla personelu bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzenie operacji bunkrowania z wykorzystaniem cystern.

Zakres szkolenia:

- zapoznanie z międzynarodowymi i krajowymi wymogami dotyczącymi operacji bunkrowania (EMSA, PRS, DNV GL)
- wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat właściwości fizykochemicznych skroplonego gazu ziemnego
- profesjonalne przygotowanie miejsca bunkrowania spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa (wyznaczenie stref zagrożenia, zabezpieczenie przeciwpożarowe
- zapoznanie ze środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas operacji bunkrowania LNG
- potencjalne czynniki ryzyka
- wykorzystanie detektorów gazu
- pozyskanie wiedzy na temat kolejnych etapów operacji bunkrowania skroplonego gazu ziemnego
- procedury bezpieczeństwa
- zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas bunkrowania LNG
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
- procedury awaryjne
- rodzaje połączeń na manifoldzie przeładunkowym
- zasada działania i rodzaje złączy awaryjnego rozłączania
- zabezpieczenie ludzi i sprzętu podczas operacji bunkrowania
- wymagana dokumentacja
- nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane podczas bunkrowania LNG. 

Szkolenie skierowane jest do kierowców cystern, zarządców flot, pracowników administracji portów,  na terenie których odbywają się operacje bunkrowania.

Program szkolenia gwarantuje podniesienie kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za operacje bunkrowania oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji podnoszących poziom bezpieczeństwa.

Bunkrowanie LNG (cysterna-statek)

EXE LNG

Uzgodnij szczegóły zlecenia

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved