Poniedziałek, Grudzień 16, 2019, 20:44

tdtlng

Na początku grudnia mieliśmy zaszczyt przeprowadzić kurs na zlecenie rodzinnego przedsiębiorstwa wielobranżowego Citronex ze Zgorzelca.

Z tego miejsca chcielibyśmy raz jeszcze pogratulować stuprocentowej zdawalności kursantom z firmiy Citronex, a także podziękować PGK Śrem za miłe przyjęcie i umożliwienie przeprowadzenia egzaminu na pierwszej w Polsce Stacji Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG.

Zgodnie z art. 22 ustęp 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 poz. 667), osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie (źródło: Transportowy Dozór Techniczny).

Osoby odpowiedzialne za obsługę urządzeń do napełniania skroplonym gazem ziemnym, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia regulowane przez obowiązujące prawo. Oznacza to, że do tankowania LNG niezbędne jest posiadanie uprawnień TDT. Aby je otrzymać, należy zdać egzamin potwierdzający zdobycie niezbędnych do tego kwalifikacji.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Nasze certyfikowane kursy gwarantują zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji niezbędnych do pracy z LNG.

Kurs dla fimy Citronex odbył się w dniach 3-4 grudnia i dedykowany był osobom ubiegającym się o wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do napełniania zbiorników LNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów. Piątego grudnia przeprowadziliśmy egzamin, który zdali wszyscy uczestnicy. Oznacza to, że nasi kursanci posiadają teraz odpowiednie kompetencje do napełniania pojazdów ciężarowych skroplonym gazem ziemnym.

Kurs podzieliliśmy na dwa etapy. W części teoretycznej zawarliśmy niezbędne informacje z zakresu prawa, obsługi urządzeń technicznych oraz tankowania skroplonego gazu ziemnego. Część praktyczna obejmowała wizytę na dwóch stacjach tankowania, gdzie nasi kursanci mogli na żywo zapoznać się z kolejnymi krokami procesu napełniania gazem ziemnym pojazdów ciężarowych.

Dzięki zaangażowaniu i pracy kursantów z firmy Citronex, przeprowadzenie grudniowego kursu było dla nas przyjemnością. Życzymy dalszych sukcesów 🙂

lng-srem


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright Exerters 2020, All Rights Reserved