Wtorek, Maj 12, 2020, 16:39

lng trucks

Również w lutym zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników kaliskiej firmy spedycyjnej OstSped (https://ostsped.pl/).

Tym razem szkolenie przeprowadziliśmy dla kierowców tankujących pojazdy ciężarowe zasilane skroplonym gazem ziemnym LNG.

Naszym kursantom przekazaliśmy niezbędne w ich profesji informacje między innymi na temat właściwości fizyczno - chemicznych LNG, procedur bezpieczeństwa pracy i własnego, czynników ryzyka występujących podczas pracy z LNG, procedur awaryjnych oraz zasad działania złączy awaryjnego rozłączania w przypadku zagrożenia.

Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana na szkoleniu w ExeLNG zostanie wykorzystana w praktyce. 😊


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Copyright Exerters 2020, All Rights Reserved