Tankowanie pojazdów LNG

Szkolenie dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za tankowanie pojazdów zasilanych skroplonym gazem ziemnym.

Szkolenie skierowane do:

- osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania średnio-zaawansowanej wiedzy na temat skroplonego gazu ziemnego
- personelu odpowiedzialnego za nadzór i kontrolę procesu tankowania skroplonym gazem ziemnym
- firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników
- osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację LNG
- pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację LNG.

Szkolenie gwarantuje:

- pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji napełniania zbiorników paliwowych skroplonym gazem ziemnym
- zrozumienie właściwości fizyczno - chemicznych i ich wpływu na praćę z LNG
- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
- zapoznanie ze środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas pracy z LNG
- zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z LNG
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
- zapoznanie z procedurami awaryjnymi
- zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania
- zaznajomienie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas tankowania LNG.

Krótki komiks o tym jak wyglądają nasze szkolenia. 

Tankowanie pojazdów LNG

EXE LNG

 

Uzgodnij szczegóły zlecenia.


Cennik
(cennik-napenianiezbiornikwpaliwowychlng.pdf)

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved