Eksploatacja pojazdu zasilanego LNG

Szkolenie dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczną eksploatację pojazdów wykorzystujących do napędu skroplony gaz ziemny. 

Szkolenie skierowane jest do:

- osób, których kwalifikacje zawodowe wymagają posiadania podstawowej wiedzy na temat skroplonego gazu ziemnego
- kierowców pojazdów wyposażonych w instalację LNG
- firm dążących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i kompetencji pracowników
- osób odpowiedzialnych za marketing w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację LNG
- pracowników działu sprzedaży, pozyskiwania funduszy, w firmach specjalizujących się w sprzedaży pojazdów wyposażonych w instalację LNG

 

Szkolenie gwarantuje:

- pozyskanie wiedzy na temat budowy i zasady działania poszczególnych elementów instalacji zasilania gazem ziemnym
- zrozumienie właściwości fizyczno - chemicznych i ich wpływu na praćę z LNG
- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
- zapoznanie ze środkami ochrony osobistej wymaganymi podczas pracy z LNG
- zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas pracy z LNG
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym
- zapoznanie z procedurami awaryjnymi
- zrozumienie zasady działania złączy awaryjnego rozłączania
- zaznajomienie z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia ludzi i sprzętu podczas pracy z LNG.

Eksploatacja pojazdu zasilanego LNG

EXE LNG

 

Uzgodnij szczegóły zlecenia

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved