Bunkrowanie LNG (bunkierka-statek)

Szkolenie dedykowane dla personelu bezpośrednio odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzenie operacji bunkrowania z wykorzystaniem statku bunkrującego.

Zakres szkolenia:

- pozyskanie wiedzy na temat kolejnych etapów operacji bunkrowania skroplonego gazu ziemnego
- zrozumienie właściwości fizyczno - chemicznych i ich wpływu na zachowanie LNG podczas poszczególnych etapów operacji
- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa
- zaznajomienie z czynnikami ryzyka występującymi podczas bunkrowania LNG
- zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w kontakcie z ładunkiem kriogenicznym;
- zapoznanie z procedurami awaryjnymi
- rodzaje połączęń na manifoldzie przeładunkowym
- zasada działania i rodzaje złączy awaryjnego rozłączania
- zabezpieczenie ludzi i sprzętu podczas oepracji bunkrowania
- wymagana dokumentacja
- zabezpieczenie przeciwpożarowe
- nowe rozwiązania technologiczne wykorzystywane podczas bunkrowania LNG.

Bunkrowanie LNG (bunkierka-statek)

EXE LNG

Uzgodnij szczegóły zlecenia.

Copyright Exerters 2022, All Rights Reserved